HOME

Ayah Sebagai Khalifah

Posted at 22/01/2022

Suatu ketika, Khalifah Ali RA, seperti tersebut dalam kitab “Nahj Al-Balaghah” kedatangan oleh seseorang yang mengutuk, menyumpah dan melaknat dunia. Dunia, dikatakan orang itu... Read More